• Ưu đãi về giá
  • Uy tín, chất lượng
  • Vận chuyển toàn quốc
Hotline hỗ trợ 0913 98 58 08

Máy bơm nước Pentax CAM

  • Giá: Liên Hệ

Máy bơm nước Pentax CAM

Máy bơm nước Pentax CAM

Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax CAM

Bảng thông số kỹ thuật Máy bơm nước Pentax CAM

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax CAM

Chi tiết kích thước Máy bơm nước Pentax CAM

Bảng thông số biểu đồ hoạt động của Máy bơm nước Pentax CAM

Biều đồ hoạt động Máy bơm nước Pentax CAM

Máy bơm nước Pentax CAM

Zalo Facebook Messenger