• Ưu đãi về giá
  • Uy tín, chất lượng
  • Vận chuyển toàn quốc
Hotline hỗ trợ 0906 222 114

Máy bơm nước Pentax DX

  • Giá: Liên Hệ

Máy bơm nước Pentax DX

Máy bơm nước Pentax DX
Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax DX
Máy bơm nước Pentax DX Luu lượng cột áp
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax DX
Máy bơm nước Pentax DX chi tiết kích thước
Bảng thông số biểu đồ hoạt động của Máy bơm nước Pentax DX

Máy bơm nước Pentax DX biểu đồ cột áp

Máy bơm nước Pentax DX

Zalo Facebook Messenger