• Ưu đãi về giá
  • Uy tín, chất lượng
  • Vận chuyển toàn quốc
Hotline hỗ trợ 0906 222 114

Máy bơm nước Pentax DVP

  • Giá: Liên Hệ

Máy bơm nước Pentax DVP

Máy bơm nước Pentax DVP

Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax DVP
Máy bơm nước Pentax DVP lưu lượng cột áp
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax DVP
Máy bơm nước Pentax DVP chi tiết kích thước
Bảng thông số biểu đồ hoạt động của Máy bơm nước Pentax DVP

Máy bơm nước Pentax DVP biểu đồ

Máy bơm nước Pentax DVP

Zalo Facebook Messenger