• Ưu đãi về giá
  • Uy tín, chất lượng
  • Vận chuyển toàn quốc
Hotline hỗ trợ 0906 222 114

Máy bơm nước Pentax Ultra 9

  • Giá: Liên Hệ

Máy bơm nước Pentax Ultra 9

Máy bơm nước Pentax Ultra 9
Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax Ultra 9
Máy bơm nước Pentax Ultra 9 lưu lượng cột áp
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax Ultra 9
Máy bơm nước Pentax Ultra 9 kích thước

Máy bơm nước Pentax Ultra 9 chi tiết kích thước
Bảng thông số biểu đồ hoạt động của Máy bơm nước Pentax Ultra 9

Máy bơm nước Pentax Ultra 9 biểu đồ

Máy bơm nước Pentax Ultra 9

Zalo Facebook Messenger