• Ưu đãi về giá
  • Uy tín, chất lượng
  • Vận chuyển toàn quốc
Hotline hỗ trợ 0913 98 58 08

Máy bơm nước Pentax Ultra 7

  • Giá: Liên Hệ

Máy bơm nước Pentax Ultra 7

Máy bơm nước Pentax Ultra 7
Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax Ultra 7
Máy bơm nước Pentax Ultra 7 lưu lượng cột áp
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax Ultra 7
Máy bơm nước Pentax Ultra 7 kích thước

Máy bơm nước Pentax Ultra 7 chi tiết kích thước
Bảng thông số biểu đồ hoạt động của Máy bơm nước Pentax Ultra 7

Máy bơm nước Pentax Ultra 7 biểu đồ cột áp

Máy bơm nước Pentax Ultra 7

Zalo Facebook Messenger