• Ưu đãi về giá
  • Uy tín, chất lượng
  • Vận chuyển toàn quốc
Hotline hỗ trợ 0913 98 58 08

Máy bơm nước pentax Ultra 5

  • Giá: Liên Hệ

Máy bơm nước pentax Ultra 5

Hình ảnh chi tiết sản phẩm Máy bơm nước pentax Ultra 5

Máy bơm nước pentax Ultra 5
Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước pentax Ultra 5
Máy bơm nước pentax Ultra 5 lưu lượng cột áp
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước pentax Ultra 5
Máy bơm nước pentax Ultra 5 kích thước

Máy bơm nước pentax Ultra 5 chi tiết kích thước

Bảng thông số biểu đồ hoạt động của

Máy bơm nước pentax Ultra 5 biểu đồ cột áp

Máy bơm nước pentax Ultra 5

Zalo Facebook Messenger