• Ưu đãi về giá
  • Uy tín, chất lượng
  • Vận chuyển toàn quốc
Hotline hỗ trợ 0913 98 58 08

Máy bơm nước Pentax Ultra 3

  • Giá: Liên Hệ

Máy bơm nước Pentax Ultra 3

Hình ảnh chi tiết sản phẩm Máy bơm nước Pentax Ultra 3

Máy bơm nước Pentax Ultra 3
Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax Ultra 3
Máy bơm nước Pentax Ultra 3 lưu lượng cột áp
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax Ultra 3
Máy bơm nước Pentax Ultra 3 kích thước

Máy bơm nước Pentax Ultra 3 chi tiết kích thước
Bảng thông số biểu đồ hoạt động của Máy bơm nước Pentax Ultra 3

Máy bơm nước Pentax Ultra 3 biểu đồ cột áp

Máy bơm nước Pentax Ultra 3

Zalo Facebook Messenger