• Ưu đãi về giá
  • Uy tín, chất lượng
  • Vận chuyển toàn quốc
Hotline hỗ trợ 0913 985 868

Máy bơm nước Pentax CM 45 -100

  • Giá: Liên Hệ

Máy bơm nước Pentax CM 45 -100

Máy bơm nước Pentax CM 45 -100

Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax CM 45 -100

Bảng thông số kỹ thuật của Máy bơm nước Pentax CM 45 -100

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax CM 45 -100

Bảng chi tiết kích thước Máy bơm nước Pentax CM 45 -100

Bảng thông số biểu đồ hoạt động của Máy bơm nước Pentax CM 45 -100

Bảng Biểu đồ hoạt động Máy bơm nước Pentax CM 45 -100

Tags: May bom nuoc pentax, may bom pentax, bom pentax

 

 

Zalo Facebook Messenger