• Ưu đãi về giá
  • Uy tín, chất lượng
  • Vận chuyển toàn quốc
Hotline hỗ trợ 0913 98 58 08

Máy bơm nước Pentax MPX

  • Giá: Liên Hệ

Máy bơm nước Pentax MPX

Hình ảnh chi tiết sản phẩm Máy bơm nước Pentax MPX

Máy bơm nước Pentax MPX
Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax MPX
Máy bơm nước Pentax MPX lưu lượng
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax MPX
Máy bơm nước Pentax MPX kích thước
Bảng thông số biểu đồ hoạt động của Máy bơm nước Pentax MPX

Máy bơm nước Pentax MPX biểu đồ

Máy bơm nước Pentax MPX

Zalo Facebook Messenger