• Ưu đãi về giá
  • Uy tín, chất lượng
  • Vận chuyển toàn quốc
Hotline hỗ trợ 0906 222 114

Máy bơm nước pentax PM

  • Giá: Liên Hệ

Máy bơm nước pentax PM

Hình Ảnh chi tiết Máy bơm nước pentax PM

Máy bơm nước pentax PM
Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước pentax PM
Máy bơm nước pentax PM lưu lượng cột áp
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước pentax PM
Máy bơm nước pentax PM chi tiết kích thước
Bảng thông số biểu đồ hoạt động của Máy bơm nước pentax PM

Máy bơm nước pentax PM biều đồ

 

Máy bơm nước pentax PM

Zalo Facebook Messenger