• Ưu đãi về giá
  • Uy tín, chất lượng
  • Vận chuyển toàn quốc
Hotline hỗ trợ 0913 985 868

Máy bơm nước Pentax MD

  • Giá: Liên Hệ

Máy bơm nước Pentax MD

Máy bơm nước Pentax MD

Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax MD
Máy bơm nước Pentax MD lưu lượng cột áp
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax MD
Máy bơm nước Pentax MD chi tiết kích thước
Bảng thông số biểu đồ hoạt động của Máy bơm nước Pentax MD

Máy bơm nước Pentax MD biểu đồ

TAgs: Máy bơm nước

Máy bơm nước Pentax MD

Zalo Facebook Messenger