• Ưu đãi về giá
  • Uy tín, chất lượng
  • Vận chuyển toàn quốc
Hotline hỗ trợ 0906 222 114

Máy bơm nước Pentax MB

  • Giá: Liên Hệ

Máy bơm nước Pentax MB

Máy bơm nước Pentax MB
Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax MB

Máy bơm nước Pentax MB lưu lượng cột áp

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax MB
Máy bơm nước Pentax MB chi tiết kích thước
Bảng thông số biểu đồ hoạt động của Máy bơm nước Pentax MB

Máy bơm nước Pentax MB biểu đò

Máy bơm nước Pentax MB

Zalo Facebook Messenger