• Ưu đãi về giá
  • Uy tín, chất lượng
  • Vận chuyển toàn quốc
Hotline hỗ trợ 0913 985 868

Máy bơm nước Pentax CP

  • Giá: Liên Hệ

Máy bơm nước Pentax CP

Máy bơm nước Pentax CP
Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax CP
Máy bơm nước Pentax CP lưu lượng cột áp
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax CP
Máy bơm nước Pentax CP kích thước
Bảng thông số biểu đồ hoạt động của Máy bơm nước Pentax CP

Máy bơm nước Pentax CP biểu đồ

Máy bơm nước Pentax CP

Zalo Facebook Messenger