• Ưu đãi về giá
  • Uy tín, chất lượng
  • Vận chuyển toàn quốc
Hotline hỗ trợ 0913 985 868

Máy bơm nước Pentax CAM 150 300

  • Giá: Liên Hệ

Máy bơm nước Pentax CAM 150 300

Máy bơm nước Pentax CAM 150 300
Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax CAM 150 300
Máy bơm nước Pentax CAM 150 300 lưu lượng cột áp
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax CAM 150 300
Máy bơm nước Pentax CAM 150 300 chi tietes kích thước
Bảng thông số biểu đồ hoạt động của Máy bơm nước Pentax CAM 150 300

Máy bơm nước Pentax CAM 150 300 biểu đồ

Máy bơm nước Pentax CAM 150 300

Zalo Facebook Messenger