• Ưu đãi về giá
  • Uy tín, chất lượng
  • Vận chuyển toàn quốc
Hotline hỗ trợ 0913 985 868

Máy bơm nước Pentax MSVA

  • Giá: Liên Hệ

Máy bơm nước Pentax MSVA

Hình ảnh chi tiết sản phẩm Máy bơm nước Pentax MSVA

Máy bơm nước Pentax MSVA
Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax MSVA

Máy bơm nước Pentax MSVA biều đồ cột áp
Bảng thông số biểu đồ hoạt động của

Máy bơm nước Pentax MSVA chi tiết kích thước

Ứng dụng của Máy bơm nước Pentax MSVA

 

Máy bơm nước Pentax MSVA

Zalo Facebook Messenger