• Ưu đãi về giá
  • Uy tín, chất lượng
  • Vận chuyển toàn quốc
Hotline hỗ trợ 0906 222 114

Máy bơm nước Pentax CM 32 250

  • Giá: Liên Hệ

Máy bơm nước Pentax CM 32 250

Hình ảnh chi tiết sản phẩm Máy bơm nước Pentax CM 32 250

Máy bơm nước Pentax CM 32 250

Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax CM 32 250

Máy bơm nước Pentax CM 32 250 lưu lượng cột áp

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax CM 32 250

Máy bơm nước Pentax CM 32 250 chi tiết kích thước Máy bơm nước Pentax CM 32 250 kích thước

Bảng thông số biểu đồ hoạt động của Máy bơm nước Pentax CM 32 250

Máy bơm nước Pentax CM 32 250 biểu đồ

Máy bơm nước Pentax CM 32 250

Zalo Facebook Messenger