• Ưu đãi về giá
  • Uy tín, chất lượng
  • Vận chuyển toàn quốc
Hotline hỗ trợ 0906 222 114

Máy bơm nước Pentax MS MSVB

  • Giá: Liên Hệ

Máy bơm nước Pentax MS MSVB

Máy bơm nước Pentax MS MSVB

Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax MS MSVB
Máy bơm nước Pentax MS MSVB biểu đồ cột áp và chi tiết kỹ thuật

Bảng thông số biểu đồ hoạt động của Máy bơm nước Pentax MS MSVB

Máy bơm nước Pentax MS MSVB chi tiết kích thước

Máy bơm nước Pentax MS MSVB

Zalo Facebook Messenger