THANH DAT Co.,Ltd phân phối máy bơm Pentax nhập khẩu nguyên chiếc Italy. Chúng tôi cam kết về chất lượng sản phẩm với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.LH 0913.98.58.68 để được tư vấn kỹ thuật chi tiết về dòng sản phẩm máy bơm nước Pentax Quý khách đang quan tâm.

may bom ly tam Pentax

 • Máy bơm ly tâm Pentax CH-150

  Máy bơm ly tâm Pentax CH-150

  Máy bơm ly tâm Pentax CH-150 Bảng thông số kĩ thuật của máy bơm ly tâm Pentax CH-150 Bảng thông số kích thước của máy bơm ly tâm Pentax CH-150 Biểu đồ hoạt động của bơm ly tâm Pentax CH-150 Mô tả máy bơm ly tâm Pentax CH-150 -Thân bơm, khung động cơ : Sắt đúc -Cánh quạt : Đồng […]

 • Máy bơm ly tâm Pentax CH-200

  Máy bơm ly tâm Pentax CH-200

  Máy bơm ly tâm Pentax CH-200 Bảng thông số kĩ thuật của máy bơm ly tâm Pentax CH-200 Bảng thông số kích thước của máy bơm ly tâm Pentax CH-200 Biểu đồ hoạt động của bơm ly tâm Pentax CH-200 Mô tả máy bơm nước Ly tâm Pentax CH-200 -Thân bơm, khung động cơ: Sắt đúc -Cánh quạt: Đồng -Con […]

 • Máy bơm ly tâm Pentax CH-300

  Máy bơm ly tâm Pentax CH-300

  Máy bơm ly tâm Pentax CH-300 Bảng thông số kĩ thuật của máy bơm ly tâm Pentax CH-300 Bảng thông số kích thước của máy bơm ly tâm Pentax CH-300 Biểu đồ hoạt động của bơm ly tâm Pentax CH-300 Mô tả máy bơm nước Ly tâm Pentax CH-300 -Thân bơm, khung động cơ: Sắt đúc -Cánh quạt: Đồng -Con […]

 • Máy bơm ly tâm Pentax CH-350

  Máy bơm ly tâm Pentax CH-350

  Máy bơm ly tâm Pentax CH-350 Bảng thông số kĩ thuật của máy bơm ly tâm Pentax CH-350 Bảng thông số kích thước của máy bơm ly tâm Pentax CH-350 Biểu đồ hoạt động của bơm ly tâm Pentax CH-350 Mô tả máy bơm nước Ly tâm Pentax CH-350 -Thân bơm, khung động cơ : Sắt đúc -Cánh bơm : […]

 • Máy bơm ly tâm Pentax CH-400

  Máy bơm ly tâm Pentax CH-400

  Máy bơm ly tâm Pentax CH-400 Bảng thông số kĩ thuật của máy bơm ly tâm Pentax CH-400 Bảng thông số kích thước của máy bơm ly tâm Pentax CH-400 Biểu đồ hoạt động của bơm ly tâm Pentax CH-400 Mô tả máy bơm nước Ly tâm Pentax CH-400 -Thân bơm, khung động cơ : Sắt đúc -Cánh bơm : […]

 • Máy bơm ly tâm Pentax CHT-550

  Máy bơm ly tâm Pentax CHT-550

  Máy bơm ly tâm Pentax CHT-550 Bảng thông số kĩ thuật của máy bơm ly tâm Pentax CHT-550 Bảng thông số kích thước của máy bơm ly tâm Pentax CHT-550 Biểu đồ hoạt động của bơm ly tâm Pentax CHT-550 Mô tả máy bơm nước Ly tâm Pentax CHT-550 –Máy bơm ly tâm Pentax kết hợp đầu trung bình với […]

 • Máy bơm ly tâm Pentax CS 75/2

  Máy bơm ly tâm Pentax CS 75/2

  Máy bơm ly tâm Pentax CS 75/2 Bảng thông số kĩ thuật của máy bơm ly tâm Pentax CS 75/2 Bảng thông số kích thước của máy bơm ly tâm Pentax CS 75/2 Biểu đồ hoạt động của bơm ly tâm Pentax CS 75/2 Mô tả máy bơm nước Pentax CS 75/2 -Thân bơm, khung động cơ : Sắt đúc […]

 • Máy bơm ly tâm Pentax CS 100

  Máy bơm ly tâm Pentax CS 100

  Máy bơm ly tâm Pentax CS 100 Bảng thông số kĩ thuật của máy bơm ly tâm Pentax CS 100 Bảng thông số kích thước của máy bơm ly tâm Pentax CS 100 Biểu đồ hoạt động của bơm ly tâm Pentax CS 100 Mô tả máy bơm nước Pentax CS 100 -Thân bơm, khung động cơ : Sắt đúc […]

 • Máy bơm ly tâm Pentax CS 150/2

  Máy bơm ly tâm Pentax CS 150/2

  Máy bơm ly tâm Pentax CS 150/2 Bảng thông số kĩ thuật của máy bơm ly tâm Pentax CS 150/2 Bảng thông số kích thước của máy bơm ly tâm Pentax CS 150/2 Biểu đồ hoạt động của bơm ly tâm Pentax CS 150/2 Mô tả máy bơm nước Pentax CS 150/2 -Thân bơm, khung động cơ : Sắt đúc […]

 • Máy bơm ly tâm Pentax CS 200/2

  Máy bơm ly tâm Pentax CS 200/2

  Máy bơm ly tâm Pentax CS 200/2 Bảng thông số kĩ thuật của máy bơm ly tâm Pentax CS 200/2 Bảng thông số kích thước của máy bơm ly tâm Pentax CS 200/2 Biểu đồ hoạt động của bơm ly tâm Pentax CS 200/2 Mô tả máy bơm nước Pentax CS 200/2 -Thân bơm, khung động cơ : Sắt đúc […]

 • Máy bơm ly tâm Pentax CB 100

  Máy bơm ly tâm Pentax CB 100

  Máy bơm ly tâm Pentax CB 100 Bảng thông số kĩ thuật của máy bơm ly tâm Pentax CB 100 Bảng thông số kích thước của máy bơm ly tâm Pentax CB 100 Biểu đồ hoạt động của bơm ly tâm Pentax CB 100 Mô tả chi tiết máy bơm nước ly tâm Pentax CB 100 -Thân bơm, khung động […]

 • Máy bơm ly tâm Pentax CB 160

  Máy bơm ly tâm Pentax CB 160

  Máy bơm ly tâm Pentax CB 160 Bảng thông số kĩ thuật của máy bơm ly tâm Pentax CB 160 Bảng thông số kích thước của máy bơm ly tâm Pentax CB 160 Biểu đồ hoạt động của bơm ly tâm Pentax CB 160 Mô tả chi tiết máy bơm nước ly tâm Pentax CB 160 -Thân bơm, khung động […]

 • Máy bơm ly tâm Pentax CB 210

  Máy bơm ly tâm Pentax CB 210

  Máy bơm ly tâm Pentax CB 210 Bảng thông số kĩ thuật của máy bơm ly tâm Pentax CB 210 Bảng thông số kích thước của máy bơm ly tâm Pentax CB 210 Biểu đồ hoạt động của bơm ly tâm Pentax CB 210 Mô tả chi tiết máy bơm nước ly tâm Pentax CB 210 -Thân bơm, khung động […]

 • Máy bơm ly tâm Pentax CB 310

  Máy bơm ly tâm Pentax CB 310

  Máy bơm ly tâm Pentax CB 310 Bảng thông số kĩ thuật của máy bơm ly tâm Pentax CB 310 Bảng thông số kích thước của máy bơm ly tâm Pentax CB 310 Biểu đồ hoạt động của bơm ly tâm Pentax CB 310 Mô tả chi tiết máy bơm nước ly tâm Pentax CB 310 -Thân bơm, khung động […]

 • Máy bơm ly tâm Pentax CB 400

  Máy bơm ly tâm Pentax CB 400

  Máy bơm ly tâm Pentax CB 400 Bảng thông số kĩ thuật của máy bơm ly tâm Pentax CB 400 Bảng thông số kích thước của máy bơm ly tâm Pentax CB 400 Biểu đồ hoạt động của bơm ly tâm Pentax CB 400 Mô tả chi tiết máy bơm nước ly tâm Pentax CB 400 -Thân bơm, khung động […]

 • Máy bơm ly tâm Pentax CB 600

  Máy bơm ly tâm Pentax CB 600

  Máy bơm ly tâm Pentax CB 600 Bảng thông số kĩ thuật của máy bơm ly tâm Pentax CB 600 Bảng thông số kích thước của máy bơm ly tâm Pentax CB 600 Biểu đồ hoạt động của bơm ly tâm Pentax CB 600 Mô tả chi tiết máy bơm nước ly tâm Pentax CB 600 -Thân bơm, khung động […]

 • Máy bơm ly tâm Pentax CB 751

  Máy bơm ly tâm Pentax CB 751

  Máy bơm ly tâm Pentax CB 751 Bảng thông số kĩ thuật của máy bơm ly tâm Pentax CB 751 Bảng thông số kích thước của máy bơm ly tâm Pentax CB 751 Biểu đồ hoạt động của bơm ly tâm Pentax CB 751 Mô tả chi tiết máy bơm nước ly tâm Pentax CB 751 -Thân bơm, khung động […]

 • Máy bơm ly tâm Pentax CB 800

  Máy bơm ly tâm Pentax CB 800

  Máy bơm ly tâm Pentax CB 1000 Bảng thông số kĩ thuật của máy bơm ly tâm Pentax CB 800 Bảng thông số kích thước của máy bơm ly tâm Pentax CB 800 Biểu đồ hoạt động của bơm ly tâm Pentax CB 800 Mô tả chi tiết máy bơm nước ly tâm Pentax CB 800 -Thân bơm, khung động […]

 • Máy bơm ly tâm Pentax CB 900

  Máy bơm ly tâm Pentax CB 900

  Máy bơm ly tâm Pentax CB 900 Bảng thông số kĩ thuật của máy bơm ly tâm Pentax CB 900 Bảng thông số kích thước của máy bơm ly tâm Pentax CB 900 Biểu đồ hoạt động của bơm ly tâm Pentax CB 900 Mô tả chi tiết máy bơm nước ly tâm Pentax CB 900 -Thân bơm, khung động […]

 • Máy bơm ly tâm Pentax CB 1000

  Máy bơm ly tâm Pentax CB 1000

  Máy bơm ly tâm Pentax CB 1000 Bảng thông số kĩ thuật của máy bơm ly tâm Pentax CB 1000 Bảng thông số kích thước của máy bơm ly tâm Pentax CB 1000 Biểu đồ hoạt động của bơm ly tâm Pentax CB 1000 Mô tả chi tiết máy bơm nước ly tâm Pentax CB 1000 -Thân bơm, khung động […]

 • Máy bơm ly tâm Pentax CB 1250

  Máy bơm ly tâm Pentax CB 1250

  Máy bơm ly tâm Pentax CB 1250 Bảng thông số kĩ thuật của máy bơm ly tâm Pentax CB 1250 Bảng thông số kích thước của máy bơm ly tâm Pentax CB 1250 Biểu đồ hoạt động của bơm ly tâm Pentax CB 1250 Mô tả chi tiết máy bơm nước ly tâm Pentax CB 1250 -Thân bơm, khung động […]

 • Máy bơm ly tâm Pentax CB 1500

  Máy bơm ly tâm Pentax CB 1500

  Máy bơm ly tâm Pentax CB 1500 Bảng thông số kĩ thuật của máy bơm ly tâm Pentax CB 1500 Bảng thông số kích thước của máy bơm ly tâm Pentax CB 1500 Biểu đồ hoạt động của bơm ly tâm Pentax CB 1500 Mô tả chi tiết máy bơm ly tâm Pentax CB 1500 -Thân bơm, khung động cơ: […]