THANH DAT Co.,Ltd phân phối máy bơm Pentax nhập khẩu nguyên chiếc Italy. Chúng tôi cam kết về chất lượng sản phẩm với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.LH 0913.98.58.68 để được tư vấn kỹ thuật chi tiết về dòng sản phẩm máy bơm nước Pentax Quý khách đang quan tâm.

may bom cong nghiep pentax cm

 • Máy bơm nước Pentax CM 80 200

  Máy bơm nước Pentax CM 80 200

  Máy bơm nước Pentax CM 80 200 Máy bơm nước Pentax CM 80 160 Máy bơm nước Pentax CM 65 200 Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax CM 80 200 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax CM 80 200 Bảng […]

 • Máy bơm nước Pentax CM 80 160

  Máy bơm nước Pentax CM 80 160

  Máy bơm nước Pentax CM 80 160 Máy bơm nước Pentax CM 65 200 Máy bơm nước Pentax CM 65 160 Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax CM 80 160 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax CM 80 160 Bảng […]

 • Máy bơm nước Pentax CM 65 200

  Máy bơm nước Pentax CM 65 200

  Máy bơm nước Pentax CM 65 200 Máy bơm nước Pentax CM 65 160 Máy bơm nước Pentax CM 65 125 Hình ảnh chi tiết sản phẩm Pentax CM 65 200 Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Bảng thông số biểu đồ […]

 • Máy bơm nước Pentax CM 65 160

  Máy bơm nước Pentax CM 65 160

  Máy bơm nước Pentax CM 65 160 Máy bơm nước Pentax CM 65 125 Máy bơm nước Pentax CM 50 250 Hình ảnh chi tiết sản phẩm Máy bơm nước Pentax CM 65 160 Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax CM 65 160 Bảng thông số kỹ thuật […]

 • Máy bơm nước Pentax CM 65 125

  Máy bơm nước Pentax CM 65 125

  Máy bơm nước Pentax CM 65 125 Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax CM 65 125 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax CM 65 125 Bảng thông số biểu đồ hoạt động của Máy bơm nước Pentax CM 65 125 […]

 • Máy bơm nước Pentax CM 50 250

  Máy bơm nước Pentax CM 50 250

  Máy bơm nước Pentax CM 50 250 Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax CM 50 250 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax CM 50 250 Bảng thông số biểu đồ hoạt động của Máy bơm nước Pentax CM 50 250 […]

 • Máy bơm nước Pentax CM 50 200

  Máy bơm nước Pentax CM 50 200

  Máy bơm nước Pentax CM 50 200 Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax CM 50 200 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax CM 50 200 Bảng thông số biểu đồ hoạt động của Máy bơm nước Pentax CM 50 200 […]

 • Máy bơm nước Pentax CM 50 160

  Máy bơm nước Pentax CM 50 160

  Máy bơm nước Pentax CM 50 160 Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax CM 50 160 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax CM 50 160 Bảng thông số biểu đồ hoạt động của Máy bơm nước Pentax CM 50 160 […]

 • Máy bơm nước Pentax CM 50 125

  Máy bơm nước Pentax CM 50 125

  Máy bơm nước Pentax CM 50 125 Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax CM 50 125 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax CM 50 125 Bảng thông số biểu đồ hoạt động của Máy bơm nước Pentax CM 50 125 […]

 • Máy bơm nước Pentax CM 40 250

  Máy bơm nước Pentax CM 40 250

  Máy bơm nước Pentax CM 40 250 Hình ảnh chi tiết sản phẩm Máy bơm nước Pentax CM 40 250 Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax CM 40 250 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax CM 40 250 Bảng thông […]

 • Máy bơm nước Pentax CM 40 200

  Máy bơm nước Pentax CM 40 200

  Máy bơm nước Pentax CM 40 200 Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax CM 40 200 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax CM 40 200 Bảng thông số biểu đồ hoạt động của Máy bơm nước Pentax CM 40 200 […]

 • Máy bơm nước Pentax CM 40 160

  Máy bơm nước Pentax CM 40 160

  Máy bơm nước Pentax CM 40 160 Máy bơm nước Pentax CM 40 125 Máy bơm nước Pentax CM 32 250 Máy bơm nước Pentax CM 40 160 Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax CM 40 160 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy […]

 • Máy bơm nước Pentax CM 40-125

  Máy bơm nước Pentax CM 40-125

  Máy bơm nước Pentax CM 40 125 Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax CM 40 125 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax CM 40 125 Bảng thông số biểu đồ hoạt động của Máy bơm nước Pentax CM 40 125 […]

 • Máy bơm nước Pentax CM 32 250

  Máy bơm nước Pentax CM 32 250

  Máy bơm nước Pentax CM 32 250 Máy bơm nước Pentax CM 32-200 Máy bơm nước Pentax CM 32-160 Hình ảnh chi tiết sản phẩm Máy bơm nước Pentax CM 32 250 Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax CM 32 250 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết […]

 • Máy bơm nước Pentax CM 32-200

  Máy bơm nước Pentax CM 32-200

  Máy bơm nước Pentax CM 32-200 Máy bơm nước Pentax CM 32-160 Máy bơm nước Pentax CM Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax CM 32-200 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax CM 32-200 Bảng thông số biểu đồ hoạt động […]

 • Máy bơm nước Pentax CM 32-160

  Máy bơm nước Pentax CM 32-160

  Máy bơm nước Pentax CM 32-160 Hình ảnh chi tiết máy bơm pentax CM 32-160 Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax CM 32-160 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax CM 32-160 Bảng thông số biểu đồ hoạt động của Máy […]