THANH DAT Co.,Ltd phân phối máy bơm Pentax nhập khẩu nguyên chiếc Italy. Chúng tôi cam kết về chất lượng sản phẩm với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.LH 0913.98.58.68 để được tư vấn kỹ thuật chi tiết về dòng sản phẩm máy bơm nước Pentax Quý khách đang quan tâm.

may bom

 • Máy bơm nước thải Pentax DMT 550

  Máy bơm nước thải Pentax DMT 550

  Máy bơm nước thải Pentax DMT 550 Máy bơm nước thải Pentax DMT 300 Máy bơm nước thải Pentax DMT 200 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của máy bơm nước thải Pentax DMT 550 Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm nước thải Pentax DMT 550 Biểu đồ lưu lượng cột áp của máy bơm […]

 • Máy bơm nước thải Pentax DG 80G

  Máy bơm nước thải Pentax DG 80G

  Máy bơm nước thải Pentax DG 80G   Máy bơm nước thải Pentax DX 100G Máy bơm nước thải Pentax DX 80G Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của máy bơm nước thải Pentax DG 80G Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm nước thải Pentax DG 80G Biểu đồ lưu lượng cột áp của máy […]

 • Máy bơm nước thải Pentax DPV 100G

  Máy bơm nước thải Pentax DPV 100G

  Máy bơm nước thải Pentax DPV 100G Máy bơm nước thải Pentax DPV 80G Máy bơm nước thải Pentax DP 60G Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của máy bơm nước thải Pentax DPV 100G Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm nước thải Pentax DPV 100G Biểu đồ lưu lượng cột áp của máy bơm […]

 • Máy bơm trục đứng Pentax Ultra 18V

  Máy bơm trục đứng Pentax Ultra 18V

  Máy bơm trục đứng Pentax Ultra 18V Máy bơm trục đứng Pentax Ultra 9V Máy bơm trục đứng Pentax Ultra 7V Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của máy bơm trục đứng Pentax Ultra 18V Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm trục đứng Pentax Ultra 18V Biểu đồ lưu lượng cột áp của máy bơm […]

 • Máy bơm trục đứng Pentax Ultra 9V

  Máy bơm trục đứng Pentax Ultra 9V

  Máy bơm trục đứng Pentax Ultra 9V Máy bơm trục đứng Pentax Ultra 7V Máy bơm trục đứng Pentax Ultra 5V Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của máy bơm trục đứng Pentax Ultra 9V Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm trục đứng Pentax Ultra 9V Biểu đồ lưu lượng cột áp của máy bơm […]

 • Máy bơm trục đứng Pentax Ultra 5V

  Máy bơm trục đứng Pentax Ultra 5V

  Máy bơm trục đứng Pentax Ultra 5V Máy bơm trục đứng Pentax Ultra 3V Máy bơm trục đứng Pentax MS-D Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của máy bơm trục đứng Pentax Ultra 5V Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm trục đứng Pentax Ultra 5V Biểu đồ lưu lượng cột áp của máy bơm trục […]

 • Máy bơm trục đứng Pentax Ultra 3V

  Máy bơm trục đứng Pentax Ultra 3V

  Máy bơm trục đứng Pentax Ultra 3V   Máy bơm trục đứng Pentax MS-D Máy bơm trục đứng Pentax MS-C Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của máy bơm trục đứng Pentax Ultra 3V Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm trục đứng Pentax Ultra 3V Biểu đồ lưu lượng cột áp của máy bơm trục […]

 • Máy bơm nước Pentax Ultra 9

  Máy bơm nước Pentax Ultra 9

  Máy bơm nước Pentax Ultra 9 Máy bơm nước Pentax Ultra 7 Máy bơm nước pentax Ultra 5 Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax Ultra 9 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax Ultra 9 Bảng thông số biểu đồ hoạt […]

 • Máy bơm nước Pentax Ultra 7

  Máy bơm nước Pentax Ultra 7

  Máy bơm nước Pentax Ultra 7 Máy bơm nước pentax Ultra 5 Máy bơm nước Pentax Ultra 3 Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax Ultra 7 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax Ultra 7 Bảng thông số biểu đồ hoạt […]

 • Máy bơm nước pentax Ultra 5

  Máy bơm nước pentax Ultra 5

  Máy bơm nước pentax Ultra 5 Máy bơm nước Pentax Ultra 3 Máy bơm nước pentax PM Hình ảnh chi tiết sản phẩm Máy bơm nước pentax Ultra 5 Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước pentax Ultra 5 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy […]

 • Máy bơm nước Pentax Ultra 3

  Máy bơm nước Pentax Ultra 3

  Máy bơm nước Pentax Ultra 3 Máy bơm nước pentax PM Máy bơm nước Pentax MPX Hình ảnh chi tiết sản phẩm Máy bơm nước Pentax Ultra 3 Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax Ultra 3 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm […]

 • Máy bơm nước pentax PM

  Máy bơm nước pentax PM

  Máy bơm nước pentax PM Máy bơm nước Pentax MPX Máy bơm nước Pentax MD Hình Ảnh chi tiết Máy bơm nước pentax PM Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước pentax PM Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước pentax PM Bảng thông […]

 • Máy bơm nước Pentax MPX

  Máy bơm nước Pentax MPX

  Máy bơm nước Pentax MPX Máy bơm nước Pentax MD Máy bơm nước Pentax MB Hình ảnh chi tiết sản phẩm  Máy bơm nước Pentax MPX Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax MPX Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax MPX […]

 • Máy bơm nước Pentax MD

  Máy bơm nước Pentax MD

  Máy bơm nước Pentax MD Máy bơm nước Pentax MB Máy bơm nước Pentax JMC Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax MD Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax MD Bảng thông số biểu đồ hoạt động của Máy bơm nước […]

 • Máy bơm nước Pentax MB

  Máy bơm nước Pentax MB

  Máy bơm nước Pentax MB Máy bơm nước Pentax JMC Máy bơm nước Pentax Inox Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax MB Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax MB Bảng thông số biểu đồ hoạt động của Máy bơm nước […]

 • Máy bơm nước Pentax JMC

  Máy bơm nước Pentax JMC

  Máy bơm nước Pentax JMC Máy bơm nước Pentax Inox Máy bơm nước Pentax DX Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax JMC Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax JMC Bảng thông số biểu đồ hoạt động của Máy bơm nước […]

 • Máy bơm nước Pentax Inox

  Máy bơm nước Pentax Inox

  Máy bơm nước Pentax Inox Máy bơm nước Pentax DX Máy bơm nước Pentax DVP Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax Inox Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax Inox Bảng thông số biểu đồ hoạt động của Máy bơm nước […]

 • Máy bơm nước Pentax DX

  Máy bơm nước Pentax DX

  Máy bơm nước Pentax DX Máy bơm nước Pentax DVP Máy bơm nước Pentax DP Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax DX Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax DX Bảng thông số biểu đồ hoạt động của Máy bơm nước […]

 • Máy bơm nước Pentax DVP

  Máy bơm nước Pentax DVP

  Máy bơm nước Pentax DVP Máy bơm nước Pentax DP Máy bơm nước Pentax DH Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax DVP Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax DVP Bảng thông số biểu đồ hoạt động của Máy bơm nước […]

 • Máy bơm nước Pentax DP

  Máy bơm nước Pentax DP

  Máy bơm nước Pentax DP Máy bơm nước Pentax DH Máy bơm nước pentax DG Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax DP Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax DP Bảng thông số biểu đồ hoạt động của Máy bơm nước […]

 • Máy bơm nước Pentax DH

  Máy bơm nước Pentax DH

  Máy bơm nước Pentax DH Máy bơm nước pentax DG Máy bơm nước Pentax CP Hình ảnh chi tiết sản phẩm Máy bơm nước Pentax DH Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax DH Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax DH […]

 • Máy bơm nước pentax DG

  Máy bơm nước pentax DG

  Máy bơm nước pentax DG Máy bơm nước Pentax CP Máy bơm nước Pentax CAM 150 300 Hình ảnh chi tiết sản phẩm Máy bơm nước pentax DG Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước pentax DG Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước […]

 • Máy bơm nước Pentax CP

  Máy bơm nước Pentax CP

  Máy bơm nước Pentax CP Máy bơm nước Pentax CAM 150 300 Máy bơm nước Pentax CAM 100 Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax CP Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax CP Bảng thông số biểu đồ hoạt động của […]

 • Máy bơm nước Pentax CAM 150 300

  Máy bơm nước Pentax CAM 150 300

  Máy bơm nước Pentax CAM 150 300 Máy bơm nước Pentax CAM 100 Máy bơm nước Pentax CAB Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax CAM 150 300 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax CAM 150 300 Bảng thông số biểu […]

 • Máy bơm nước Pentax CAM 100

  Máy bơm nước Pentax CAM 100

  Máy bơm nước Pentax CAM 100 Máy bơm nước Pentax CAB Cách sử dụng máy bơm nước Pentax hiệu quả Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax CAM 100 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax CAM 100 Bảng thông số biểu […]

 • Máy bơm nước Pentax CAB

  Máy bơm nước Pentax CAB

  Máy bơm nước Pentax CAB Cách sử dụng máy bơm nước Pentax hiệu quả Máy bơm nước Pentax AP 200 Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax CAB Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax CAB Bảng thông số biểu đồ hoạt […]

 • Máy bơm nước Pentax AP 200

  Máy bơm nước Pentax AP 200

  Máy bơm nước Pentax AP 200 Máy bơm nước Pentax AP 75 Máy bơm nước Pentax MS MSVD Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax AP 200 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax AP 200 Bảng sơ đồ lắp đặt của Máy […]

 • Máy bơm nước Pentax AP 75

  Máy bơm nước Pentax AP 75

  Máy bơm nước Pentax AP 75 Máy bơm nước Pentax MS MSVD Máy bơm nước Pentax MS MSVC Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax AP 75 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax AP 75 Sơ đồ lắp đặt của Máy […]