Máy bơm nước Pentax CM 160 310
Rate this post

Máy bơm nước Pentax CM 160 310

Máy bơm nước Pentax CM 160 310

Bảng thông số lưu lượng chi tiết cột áp. họng hút họng đẩy của Máy bơm nước Pentax CM 160 310

Lưu lượng cột áp Máy bơm nước Pentax CM 160 310

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết kích thước của Máy bơm nước Pentax CM 160 310
chi tiết kích thước Máy bơm nước Pentax CM 160 310
Bảng thông số biểu đồ hoạt động của Máy bơm nước Pentax CM 160 310

Biều đồ hoạt động Máy bơm nước Pentax CM 160 310

 
  • Share this post:
  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
Hãy để lại ý kiến đóng góp của bạn cho từng sản phẩm của máy bơm nước nhé.

Máy bơm Pentax Cùng Hãng