THANH DAT Co.,Ltd phân phối máy bơm Pentax nhập khẩu nguyên chiếc Italy. Chúng tôi cam kết về chất lượng sản phẩm với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.LH 0913.98.58.68 để được tư vấn kỹ thuật chi tiết về dòng sản phẩm máy bơm nước Pentax Quý khách đang quan tâm.

Máy bơm hố móng Pentax

 • Máy bơm hố móng Pentax DMT 1000

  Máy bơm hố móng Pentax DMT 1000

  Máy bơm hố móng Pentax DMT 1000 Máy bơm hố móng Pentax DMT 550 Máy bơm hố móng Pentax DMT 310 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của máy bơm hố móng Pentax DMT 1000 Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm hố móng Pentax DMT 1000 Biểu đồ lưu lượng cột áp của máy bơm […]

 • Máy bơm hố móng Pentax DMT 550

  Máy bơm hố móng Pentax DMT 550

  Máy bơm hố móng Pentax DMT 550 Máy bơm hố móng Pentax DMT 310 Máy bơm hố móng Pentax DM 210 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của máy bơm hố móng Pentax DMT 550 Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm hố móng Pentax DMT 550 Biểu đồ lưu lượng cột áp của máy bơm […]

 • Máy bơm hố móng Pentax DMT 310

  Máy bơm hố móng Pentax DMT 310

  Máy bơm hố móng Pentax DMT 310 Máy bơm hố móng Pentax DM 210 Máy bơm hố móng Pentax DM 160 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của máy bơm hố móng Pentax DMT 310 Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm hố móng Pentax DMT 310 Biểu đồ lưu lượng cột áp của máy bơm […]

 • Máy bơm hố móng Pentax DM 210

  Máy bơm hố móng Pentax DM 210

  Máy bơm hố móng Pentax DM 210 Máy bơm hố móng Pentax DM 160 Bơm chìm giếng khoan Pentax 4S 24-34 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của máy bơm hố móng Pentax DM 210 Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm hố móng Pentax DM 210 Biểu đồ lưu lượng cột áp của máy bơm […]

 • Máy bơm hố móng Pentax DM 160

  Máy bơm hố móng Pentax DM 160

  Máy bơm hố móng Pentax DM 160 Bơm chìm giếng khoan Pentax 4S 24-34 Bơm chìm giếng khoan Pentax 4S 24-26 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của máy bơm hố móng Pentax DM 160 Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm hố móng Pentax DM 160 Biểu đồ lưu lượng cột áp của máy bơm […]

 • Máy bơm hố móng Pentax DVT 1000

  Máy bơm hố móng Pentax DVT 1000

  Máy bơm hố móng Pentax DVT 1000 Máy bơm hố móng Pentax DVT 750 Máy bơm hố móng Pentax DVT 550 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của máy bơm hố móng Pentax DVT 1000 Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm hố móng Pentax DVT 1000 Biểu đồ lưu lượng cột áp của máy bơm […]

 • Máy bơm hố móng Pentax DVT 750

  Máy bơm hố móng Pentax DVT 750

  Máy bơm hố móng Pentax DVT 750 Máy bơm hố móng Pentax DVT 550 Máy bơm hố móng Pentax DVT 400 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của máy bơm hố móng Pentax DVT 750 Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm hố móng Pentax DVT 750 Biểu đồ lưu lượng cột áp của máy bơm […]

 • Máy bơm hố móng Pentax DVT 550

  Máy bơm hố móng Pentax DVT 550

  Máy bơm hố móng Pentax DVT 550 Máy bơm hố móng Pentax DVT 400 Máy bơm hố móng Pentax DVT 300 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của máy bơm hố móng Pentax DVT 550 Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm hố móng Pentax DVT 550 Biểu đồ lưu lượng cột áp của máy bơm […]

 • Máy bơm hố móng Pentax DVT 400

  Máy bơm hố móng Pentax DVT 400

  Máy bơm hố móng Pentax DVT 400 Máy bơm hố móng Pentax DVT 300 Máy bơm nước Pentax DVT-200 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của máy bơm hố móng Pentax DVT 400 Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm hố móng Pentax DVT 400 Biểu đồ lưu lượng cột áp của máy bơm hố móng […]

 • Máy bơm hố móng Pentax DVT 300

  Máy bơm hố móng Pentax DVT 300

  Máy bơm hố móng Pentax DVT 300 Máy bơm nước Pentax DVT-200 Máy bơm hố móng Pentax DVT 150 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của máy bơm hố móng Pentax DVT 300 Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm hố móng Pentax DVT 300 Biểu đồ lưu lượng cột áp của máy bơm hố móng […]

 • Máy bơm nước Pentax DVT-200

  Máy bơm nước Pentax DVT-200

  Máy bơm nước Pentax DVT-200 Máy bơm hố móng Pentax DVT 150 Bơm họng súng Pentax CAB 300 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của máy bơm nước Pentax DVT-200 Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm nước Pentax DVT-200 Biểu đồ lưu lượng cột áp của máy bơm nước Pentax DVT-200 Mô tả sản phẩm […]

 • Máy bơm hố móng Pentax DVT 150

  Máy bơm hố móng Pentax DVT 150

  Máy bơm hố móng Pentax DVT 150 Bơm họng súng Pentax CAB 300 Bơm họng súng Pentax CAB 200 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của máy bơm hố móng Pentax DVT 150 Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm hố móng Pentax DVT 150 Biểu đồ lưu lượng cột áp của máy bơm hố móng […]