THANH DAT Co.,Ltd phân phối máy bơm Pentax nhập khẩu nguyên chiếc Italy. Chúng tôi cam kết về chất lượng sản phẩm với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.LH 0913.98.58.68 để được tư vấn kỹ thuật chi tiết về dòng sản phẩm máy bơm nước Pentax Quý khách đang quan tâm.

Bơm ly tâm trục ngang đầu rời Pentax

 • Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 80-160A

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 80-160A

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 80-160A Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 80-160B Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 80-160C Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 80-160A Bảng thông số chi tiết kích thước của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 80-160A Biểu đồ lưu lượng […]

 • Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 80-160B

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 80-160B

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 80-160B Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 80-160C Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 80-160D Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 80-160B Bảng thông số chi tiết kích thước của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 80-160B Biểu đồ lưu lượng […]

 • Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 80-160C

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 80-160C

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 80-160C Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 80-160D Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 80-160E Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 80-160C Bảng thông số chi tiết kích thước của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 80-160C Biểu đồ lưu lượng […]

 • Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 80-160D

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 80-160D

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 80-160D Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 80-160E Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-250A Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 80-160D Bảng thông số chi tiết kích thước của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 80-160D Biểu đồ lưu lượng […]

 • Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 80-160E

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 80-160E

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 80-160E Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-250A Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-250B Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 80-160E Bảng thông số chi tiết kích thước của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 80-160E Biểu đồ lưu lượng […]

 • Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-250A

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-250A

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-250A Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-250B Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-200A Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-250A Bảng thông số chi tiết kích thước của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-250A Biểu đồ lưu lượng […]

 • Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-250B

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-250B

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-250B Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-200A Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-200B Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-250B Bảng thông số chi tiết kích thước của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-250B Biểu đồ lưu lượng […]

 • Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-200A

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-200A

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-200A Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-200B Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-200C Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-200A Bảng thông số chi tiết kích thước của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-200A Biểu đồ lưu lượng […]

 • Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-200B

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-200B

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-200B Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-200C Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-160A Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-200B Bảng thông số chi tiết kích thước của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-200B Biểu đồ lưu lượng […]

 • Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-200C

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-200C

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-200C Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-160A Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-160B Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-200C Bảng thông số chi tiết kích thước của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-200C Biểu đồ lưu lượng […]

 • Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-160A

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-160A

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-160A Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-160B Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-160C Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-160A Bảng thông số chi tiết kích thước của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-160A Biểu đồ lưu lượng […]

 • Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-160B

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-160B

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-160B Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-160C Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-125A Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-160B Bảng thông số chi tiết kích thước của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-160B Biểu đồ lưu lượng […]

 • Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-160C

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-160C

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-160C Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-125A Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-125B Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-160C Bảng thông số chi tiết kích thước của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-160C Biểu đồ lưu lượng […]

 • Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-125A

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-125A

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-125A Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-125B Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-250A Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-125A Bảng thông số chi tiết kích thước của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-125A Biểu đồ lưu lượng […]

 • Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-125B

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-125B

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-125B Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-250A Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-250B Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-125B Bảng thông số chi tiết kích thước của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 65-125B Biểu đồ lưu lượng […]

 • Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-250A

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-250A

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-250A Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-250B Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-250C Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-250A Bảng thông số chi tiết kích thước của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-250A Biểu đồ lưu lượng […]

 • Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-250B

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-250B

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-250B Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-250C Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-200A Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-250B Bảng thông số chi tiết kích thước của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-250B Biểu đồ lưu lượng […]

 • Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-250C

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-250C

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-250C Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-200A Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-200B Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-250C Bảng thông số chi tiết kích thước của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-250C Biểu đồ lưu lượng […]

 • Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-200A

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-200A

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-200A Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-200B BBơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-200C Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-200A Bảng thông số chi tiết kích thước của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-200A Biểu đồ lưu lượng […]

 • Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-200B

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-200B

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-200B Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-200C Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-160A Bảng thông số chi tiết kỹ thuật của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-200B Bảng thông số chi tiết kích thước của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-200B Biểu đồ lưu lượng […]

 • Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-200C

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-200C

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-200C Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-160A Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-160B Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-200C Bảng thông số chi tiết kích thước của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-200C Biểu đồ lưu lượng […]

 • Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-160A

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-160A

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-160A Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-160B Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-125A Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-160A Bảng thông số chi tiết kích thước của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-160A Biểu đồ lưu lượng […]

 • Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-160B

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-160B

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-160B Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-125A Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-125B Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-160B Bảng thông số chi tiết kích thước của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-160B Biểu đồ thông số […]

 • Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-125A

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-125A

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-125A Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-125B Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 40-250A Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-125A Bảng thông số chi tiết kích thước của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-125A Biểu đồ lưu lượng […]

 • Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-125B

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-125B

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-125B Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 40-250A Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 40-250B Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-125B Bảng thông số chi tiết kích thước của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 50-125B Biểu đồ lưu lượng […]

 • Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 40-250A

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 40-250A

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 40-250A Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 40-250B Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 40-250C Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 40-250A Bảng thông số chi tiết kích thước của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 40-250A Biểu đồ lưu lượng […]

 • Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 40-250B

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 40-250B

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 40-250B Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 40-250C Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 40-200A Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 40-250B Bảng thông số chi tiết kích thước của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 40-250B Biểu đồ lưu lượng […]

 • Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 40-250C

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 40-250C

  Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 40-250C Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 40-200A Bơm ly tâm trục rời Pentax CA 40-200B Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 40-250C Bảng thông số chi tiết kích thước của bơm ly tâm trục rời Pentax CA 40-250C Biểu đồ lưu lượng […]